អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍

អង្គការសុខភាពពិភលោកប្រចាំកម្ពុជា (WHO) បានផ្ដល់ជំនួយជាម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល។

ពិធីប្រគល់ និងទទួលនេះ បានធ្វើឡើងក្រោមអធីបតីភាព លោកស្រី យក់ សម្បត្ដិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និងលោកស្រី លី អាយឡាន តំណាងអង្គការសុខាភិបាលប្រចាំកម្ពុជា។

ជំនួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្តល់ជូន ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃនេះមាន៖

1. HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) ម៉ាស៊ីនវិភាគគុណភាពឱសថ Shimadzu,3Detectors(PDA, RF and RID Detector)មួយគ្រឿង និងបរិក្ខាបច្ចេកទេស១ចំនួនបន្ថែមដែលអាចបើប្រាស់យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារវិភាគឱថស ។

a. វិភាគរកអត្តសញ្ញាណ(Identification)សារធាតុសកម្មឱសថ 

b. វិភាគរកកំហាប់ឬ បរិមាណសារធាតុសកម្ម (Assay) ដែលមានក្នុងឱសថ 

c. វិភាគរកសារធាតុមិនសុទ្ធឬ សារធាតុភ្ជាប់ដែលជាប់មកជាមួយឱសថ (Impurities)

d. វិភាគរកសារធាតុដែលបានដាក់ចូលក្នុងរូបមន្តឱសថក្នុងការថែរក្សា (Preservative)ឱសថដើម្បី

ជំនួយក្នុងការថែទាំគុណភាពឱសថ

2. Dehumidifier control machine (ម៉ាស៊ីនបឺតសំណើម) Model HD-60B, Harison មួយគ្រឿង សម្រាប់ជួយកែតម្រូវ ឬកាត់បន្ថយសំណើមខ្យល់បរិយាកាសក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។

3. Automatic glassware washer (ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិលាងកែវពិសោធន៍ និងសម្ភារៈ) មួយគ្រឿងសម្រាប់ ការងារលាងសម្អាតកែវពិសោធន៍និងសម្ភារតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

4.Particle counter,Model 38889,Japan (ឧបករណ៍រាប់ភាគល្អិតខ្យល់បរិយាកាសក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍) មួយគ្រឿង និង Portable air sampler (ឧបករណ៍ស្រង់សំណាកខ្យល់)មួយគ្រឿងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ គុណភាពខ្យល់បរិយាកាសក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ឲ្យស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

5. Computer Dell OptiPlex 5080MT 5គ្រឿង និង Multifunction photocopy/printer/scan  កំព្យូទរ័ និងម៉ាស៊ីនថតចំលងពហុមុខងារជាមួយការព្រីននិង ស្កេន) មួយគ្រឿង សម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឈន៍ ប្រពន្ធ័ឯកសារគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីរពិសោធន៍ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការស្នើសុំវិភាគសំណាកតាម ប្រពន្ធ័អនឡាញ ជាដើម៕