News & Events

ការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference ជាមួយអង្គការ US, Pharmacopoeia ស្តីពីគម្រោង USP-DFAT

ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល បានធ្វើការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference

02 Oct, 2020 | Read More »

ទឹកសម្លាប់មេរោគរូមន្តពី WHO

ដោយសារជំងឺ កូវីត ១៩ បាននិងកំពុងមានការរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោក ក៍ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះ,

08 Jul, 2020 | Read More »