• សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពន្លឿនដំណើរការឆ្ពោះទៅទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 17025 សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

  • សូមស្វាគមន៍ និងអរគុណចំពោះការចូលមកកាន់ទំព័រនៃការចុះឈ្មោះ សំណាកតាមអនឡាញ លើសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផល សុខាភិបាល ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល (ម.ជ.ព.ស) នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា Online Samples Submission   

  • សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

  • សិក្ខាសាលាស្តីពីការពន្លឿនវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO/IEC 17025:2017

  • អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍

  • ពិធី​សម្ភោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​អគារមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

  • កិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាង WHO នៅទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

  • Equipment Calibration And Qualification Training

  • សកម្មភាព នៃការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អតិសុខុមជីវសាស្រ្ត

Message from the Director of National Health Products Quality Control Center

I would like to welcome Excellencies, Ladies and Gentlemen to use the website of the National Health Products Quality Control Center.

The website of the National Center launched in 2020, who publishes the news and data focused on scientific information, quality analysis of pharmaceutical products, health products, and management of high-quality pharmaceuticals before being used in the treatment of patients in the Kingdom of Cambodia. This information is the official information obtained from the research center in the scientific and official information system of the national and international laboratories​ also, but we reserve the right not to disclose the origin of the product owner. (As stated in our quality management standard has been set)
Read more...

Loading

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Read More »

Loading

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើព្យាសកម្ម និងការបញ្ជាក់គុណភាពឧបករណ៍ពិសោធន៍

Read More »

Loading

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការធានាគុណភាពឱសថ

Read More »

Loading

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់បំរើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

Read More »

Loading

ការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference ជាមួយអង្គការ US, Pharmacopoeia ស្តីពីគម្រោង USP-DFAT

ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល បានធ្វើការប្រជុំតាមវីឌីអូ Conference

Read More »

Loading

ទឹកសម្លាប់មេរោគរូមន្តពី WHO

ដោយសារជំងឺ កូវីត ១៩ បាននិងកំពុងមានការរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោក ក៍ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះ,

Read More »