News & Events

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍

អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់ជំនួយម៉ាស៊ីន ឧបរកណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់បំរើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល

22 Sep, 2021 | Read More »